Köznevelés

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzatának honlapja
  |  
A+   A-
  |     |  
május 18. szombat, Erik, Alexandra

Molnár Gyula a Farkasréti iskoláról

"Olyan lesz a jövő, mint amilyen a ma iskolája." (Szent-Györgyi Albert)

Polgármesterré választásom óta foglalkozom az oktatási intézményrendszerrel, mint a legfontosabb, a költségvetésünk legnagyobb tételét jelentő területtel. A kerület 8000 kisdiákját, és a költségvetés 40%-át érinti közvetlenül mindaz, ami az oktatásban történik Újbudán. 


Célunk a minél magasabb szintű általános iskolai oktatás biztosítása. Cél az is, hogy a szülők minél szélesebb kínálatból választhassanak, amikor gyermekeik alapfokú oktatásáról döntenek. 


Azokkal a lehetőségekkel, amikkel elődeim 1990 és 2002 közötti 12 esztendőben nem éltek, azt fokozatosan, a jövő érdekében cselekedve elvégezzük, hogy gyermekeink 21. századi intézményhálózatban 21. századi oktatásban részesüljenek. 


A képviselő-testület decemberi ülésén döntött arról, hogy felhatalmazást ad a Farkasréti iskola egy lehetséges, alternatív működtetéséről szóló tárgyalások lefolytatására, illetve a döntés előkészítésére. 

S mivel "utak úgy keletkeznek, hogy járunk rajta" - megkezdtük azokat a lépéseket, melyek egy esetleges átadást megelőzhettek. Megvizsgáltunk minden tényezőt, mérlegeltünk minden szempontot, s közben nem foglalkoztunk a hangulatkeltéssel, a félremagyarázókkal, a demagógiával. 


Úgy érzem, sokan az iskola védelmének zászlaja alatt megsértették ezzel a pedagógiai alapprogram egyik legfontosabb, kötelező jellegű előírását egy iskolával szemben: a nagyfokú érzelmi biztonság megadását. 


Néhányan félreértették szerepüket és a helyzetet, ezzel sokat ártva azoknak, akiket látszólag védtek: az iskolának és a gyerekeknek. 
Rossz hírét keltették Újbudának, a kerületi oktatási rendszernek, és felelőtlen nyilatkozataikkal komolyan ártottak nemcsak a Farkasréti iskolának, hanem más intézménynek is, amit határozottan visszautasítunk. 


Köszönöm dr. Bács Márton alpolgármesternek a felelős tárgyalást, a döntés korrekt, alapos előkészítését. 


Köszönöm, hogy ebben a kiélezett helyzetben a gyermekek mindenek felett álló érdekét nem hagyta eltérülni különböző presztízs- és egzisztenciális érdekeknek, hangos szavaknak egyik oldalról sem, így megkérdőjelezhetetlen érdemei vannak abban, hogy a képviselők minden körülményt mérlegelve tárgyalhatják az ügyet. 

Tisztán a kerület és az újbudai diákok érdekeit szem előtt tartva tárgyalási álláspontunk mindvégig a következő volt: 


1. Olyan iskola jöjjön létre az átadással, amely az önkormányzati iskolák programjaihoz képest oktatási-nevelési szempontból speciálisabb igényeket is kiszolgáló választékot képes biztosítani, így pl. intézményen belül megoldható legyen a szülők egyedi, vagy kiscsoportos igénye. 
(Ilyen lehet a korrepetálás, nyelv és egyéb speciális eddig magántanórákkal végeztetett foglalkozások rendszere.) 


2. Ne érje hátrány az iskola átalakulásával a már ott tanuló diákokat és azok szüleit. 


3. Az új fenntartó vállalja, hogy az iskolaépület állagmegőrzése érdekében jelentős beruházásokat hajt végre, és felújítja a régi épületrészeket. 


4. Az önkormányzat részére valódi és érezhető költségmegtakarítást eredményezzen a működtető váltás. (Bérleti díjon kívül az alapítványt terhelné a felújítási költség, és az önkormányzat nem fizetné a normatív állami támogatáson felüli önkormányzati hozzájárulást) 


Úgy gondoltuk, az általunk megfogalmazott, alapvető feltételek teljesülése esetén megkezdhetjük az átadás konkrét lépéseit, de csakis akkor. 
Mivel a kapott ajánlatokban mindezen feltételek együttes megvalósulása nem történt meg, így az intézmény jelenlegi átadásáról további tárgyalások nem történnek. Tekintettel a 142 ezer kerületi polgár, 8000 gyerek és 2700 pedagógus-közalkalmazott érdekeire, Önkormányzatunk nem fogadja el a beérkezett ajánlatok egyikét sem. 


Ugyanakkor látva a szülők fokozott érdeklődését az iskola programjai, működése iránt, bízom benne, hogy a kialakult - kölcsönösen konstruktív, a komoly együttműködéshez méltó - kapcsolat, amely arra köttetett, hogy a kerület egyik legrégebbi iskolájának hosszú távú működése biztosítva legyen, továbbra is eredményes marad. 


Így arra kérek mindenkit, legyen partner abban, hogy az iskolában, az iskola körül az élet visszaálljon a normális kerékvágásba. Mi mindent megteszünk ezért, megkezdjük a környéken élő gyerekek beiskolázásának előkészítését.

Molnár Gyula - polgármester (2008. 02. 19.)

 

Kapcsolódó cikkek:

 

Sólyóm László Köztársasági Elnök is üzent a szülőknek (2008. 02. 22.)

 

A polgármester nyílt levele Sólyom László Köztársasági Elnök Úrhoz (2008. 02. 22.)

 

Megegyezett a XI. kerület vezetése a farkasréti szülőkkel (2008. 02. 20.)

 

 

77 éves a Farkasréti Iskola (2008. 02. 20.)

 

Demonstráció a Farkasréti Iskoláért (2008. 01. 03.)