Köznevelés

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzatának honlapja
  |  
A+   A-
  |     |  
július 12. péntek, Izabella, Dalma

Pályaorientációs börze az Öveges József Középiskolában

Hogy tudjuk merre tovább.

A Fővárosi Önkormányzat 2007 végén fontos döntést hozott a fővárosi szakképzési szerkezet átalakításáról, a szakképzés fejlesztéséről, összhangban a szakképzési törvény változásaival.

A koncepció lényege a szakképzési rendszer koncentrálása és korszerűsítése a versenyképesség érdekében. Koncentrálni a rendelkezésre álló erőforrásokat, a pénzügyi támogatásokat, az infrastrukturális lehetőségeket és a humánerőforrást is, hogy hatékonyabban szolgálják a szükségszerű fejlesztést, a versenyképességet. Ez eszközökben a csúcstechnológia elérését, infrastruktúrában 21. századi oktatási és munkakörülményeket, tudásban pedig a legkorszerűbb szakmai ismereteket és kompetenciákat jelenti.

A Fővárosi Önkormányzat ezért 12 térségi szakképzési központot (TISZK-et) alakított ki a fenntartásában működő oktatási intézmények bázisán.

Ezek közül az egyik a Dél-Budai Szakképzési Központ, melynek elnevezése arra a városrészre utal, ahol a központ működik, ahová az együttműködő öt iskola elsősorban kötődik.
  

A Dél-Budai Szakképzési Központ társintézményei a Budai Középiskola, a Fáy András Közlekedésgépészeti Műszaki Szakközépiskola, a Kossuth Lajos Kéttannyelvű Fővárosi Gyakorló Műszaki Középiskola, a Mechatronikai Szakközépiskola és Gimnázium valamint az Öveges József Gyakorló Középiskola és Szakiskola.

A szakképzési központ az elektrotechnika-elektronika, a gépészet, a közlekedés területén végez szakmai képzést, és több, mint húsz szakmát ajánl az érdeklődőknek a 2008/2009-es tanévre a tudásintenzív szakmáktól (pl. a mechatronika területéről) a gyakorlatorientált (pl. a motor- és kerékpárszerelői képzettség) szakmákig.


A kínálatban általános iskolai végzettséggel, a szakiskola 10. osztálya után, továbbá szakközépiskolai végzettséggel, érettségi után tanulható szakmák egyaránt vannak és elsősorban az öt iskola végzőseinek szól, de más érdeklődőknek is, iskolarendszerben, de a felnőttképzés keretén belül is. Felzárkóztató oktatást és technikusképzést is folytat.

Azokat várja, akik az ipar területén akarnak dolgozni, akik az erősáramú hálózatok; a gyengeárammal - mechanikus szerkezetekkel működő berendezések tervezése, szerelése, karbantartása; a közlekedési járművek és szolgáltatások; a fémmegmunkálás, a műszertechnika, a mechatronika, a hűtő- és klímatechnikával, a biztonságtechnika iránt érdeklődnek.

Ezt a sokszínű szakmakínálatot mutatták be a február 22-én megrendezett pályaorientációs-börzén az Öveges József Gyakorló Középiskola és Szakiskolában, mely a Dél-Budai Szakképzési Központ súlyponti iskolája. Az iskola igazgatója, dr. Köpf Lászlóné prezentációja az új együttműködést, annak céljait ismertette a résztvevőkkel, bemutatta az aktuális munkaerő-piaci helyzetet és az új OKJ moduláris rendszerének előnyeit.

Közel négyszázan, zömében az öt együttműködő iskola végzős és szakmaválasztás előtt álló tanulói vettek részt a pályaorientációs börzén, de jelen volt Mátyus Mihály, a Szociális és Munkaügyi Minisztérium főosztályvezetője, a Fővárosi Önkormányzat főpolgármesterének személyes megbízottja, Kárpáti György, a Fővárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Intézet igazgatóhelyettese, az Oktatási Hivatal OKÉV érdeklődő képviselői is.

Az előadók sorába az oktatási-képzési szakemberek, az iskolák mellett az elektrotechnika-elektronika, a gépészet-fémtechnika és a közlekedés területén működő cégek is képviselőket küldtek, hogy segítséget nyújtsanak a szakmaválasztás előtt álló fiatalok döntéséhez.

Köztük voltak: Halász János, a Kossuth Lajos Kéttannyelvű Fővárosi Gyakorló Műszaki Középiskola igazgatója, Szendrei Gábor a Budai Középiskola munkaközösség-vezetője, Gyukli Zoltán a Mechatronikai Szakközépiskola és Gimnázium, Huszti Tibor a Fáy András Közlekedésgépészeti Műszaki Szakközépiskola gyakorlatioktatás-vezetői, Nyitrai Attila a NYDANTECH Bt. ügyvezetője, Keszei József a CASON Mérnöki Zrt. gyártásdivízió vezetője és Sidó Péter a Toyota Motor Hungary oktatási csoportvezetője. Az előadók között ott volt a Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara Elektromosipari Osztályának vezetője, Konkoly Kálmán is, aki a szakmai szervezetek, a gazdasági kamara álláspontját ismertette a középfokú szakképzés feladatairól, a munkaerőpiac igényeiről.

Az előadók a túlképzés és a szakemberhiány ellentmondására utalva ajánlották a Dél-Budai Szakképzési Központ szakmakínálatát a jelentkezőknek, mert abban ott találhatók az ipar kurrens hiányszakmái - pl. a gépi forgácsoló, a villanyszerelő - illetve több olyan szakképzettség, melyet csak itt, ebben a szakképzési központban lehet elsajátítani, pl. a repülőgépszerelő szakmát. Egybehangzó véleményük volt, hogy Közép-Magyarországon, így a Dél-Budai kistérségben a sikeres szakmai karrier alapja ma a jó színvonalú középfokú szakmai képzettség, jól kiválasztott szakmában.

A börze résztvevői tájékozódhattak a szakképzési központ különböző kiegészítő szolgáltatásairól is, így az előzetes tudásszintfelmérésről és a beszámíthatóságról, melyek megrövidíthetik a tanulmányi időt, a pályaválasztási-pályaorientációs és karrier-tanácsadásról, a különböző tréningekről, az emelt szintű idegennyelvtanulási lehetőségről. Ezek a korszerű, piacképes szaktudás és az életen át tartó tanulás képességének megerősítése mellett a munkaerő-piaci versenyképességet szolgálják.

A börze résztvevői a plenáris fórum, szekciók, különböző prezentációk keretében gazdag információkhoz jutottak, szakemberekkel konzultálhattak kérdéseik kapcsán. Kézhez kapták a választásra kínált szakmákat bemutató tájékoztató füzetet is, az otthoni gondolkodást, a szülők tájékoztatását is segítendő.

Megtekinthették a szakmatörténeti emlékeket. Nagy sikert arattak a cégek bemutatói, a működő kisrobot, a korszerű iroda- és háztartási gépek, de a felsőoktatási szekció is. Kísérőrendezvény keretében válogathattak pénzintézetek pályakezdőknek szóló ajánlatai közül. Az Öveges Diákönkormányzata a program végén zsíroskenyérrel, teával kedveskedett a résztvevőknek.

A börze február 22-én azonban nem ért véget. Folytatódott az ismerkedés a következő héten is. Érdeklődő tanulócsoportok látogattak a Bay Zoltán Alkalmazott Kutatási Közalapítvány Anyagtudományi és Technológiai Intézetébe - ahol a lézer-technikával ismerkedhettek -, csoportot fogadtak az ELMÜ-ben, a Kossuth Lajos Tanhangárban, és a Samsung gödöllői gyárában is, illusztrálva az együttműködő iskolák, a Dél-Budai Szakképzési Központ sokirányú szakmai, munkaerő-piaci kapcsolatait.

Öveges József Középiskola (2008. 03. 06.)