Köznevelés

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzatának honlapja
  |  
A+   A-
  |     |  
május 18. szombat, Erik, Alexandra

Újbudai Pedagógia Napok

Az Újbudai Pedagógiai Intézet tisztelettel és szeretettel meghívja Önt az Újbudai Pedagógiai Napok rendezvényére.
Időpont: március 4-11.
Számos olyan előadás és program van, amely hasznos lehet szülőknek, érdeklődőknek. 

Az Újbudai Pedagógiai Intézet tisztelettel és szeretettel meghívja Önt az Újbudai Pedagógiai Napok rendezvényére.

Időpont: 2010. március 4-11.
Fővédnök: Molnár Gyula polgármester
Védnök: Dr. Bács Márton alpolgármester
Támogatók: 

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata
Budai Ciszterci Szent Imre Gimnázium
TIT Stúdió Egyesület
Mozaik Kiadó

A helyszínt és a programot adó intézmények


2010. MÁRCIUS 4.
Helyszín: Budai Ciszterci Szent Imre Gimnázium díszterme (1114 Budapest, Villányi út 27.)

14.15

A Weiner Leó Zeneművészeti Szakközépiskola kvintettje (Betanította: Sztán István trombitaművész)
Köszöntő - Gyurcsó Gyuláné igazgató
Ünnepi megnyitó - Molnár Gyula polgármester
Elnököl: Dr. Ádám György akadémikus, professzor emeritus

14.30 A szeretet pedagógiája - Jókai Anna író
15.15 A tanulás reneszánsza - Vass Vilmos egyetemi docens
16.00 Szünet
16.30 Unokáink leborulnak? A mi jövőnk és utódainké - Popper Péter professzor

2010. MÁRCIUS 5.
Helyszín: Budai Ciszterci Szent Imre Gimnázium díszterme (1114 Budapest, Villányi út 27.)
A rendezvényt megnyitja: Dr. Bács Márton alpolgármester
8.30-9.30 Szeretet, erkölcs, autonómia - Ranschburg Jenő professzor emeritus

Helyszín: Újbuda Önkormányzata Képviselő-testületi ülésterme (1113 Budapest, Zsombolyai u. 5.)
A rendezvényt megnyitja: Dr. Ábrahám Katalin képviselő
10.00-10.50 A pszichés fejlődés zavarai - Dr. Radics Edit gyermekorvos
11.00-11.50 Droghelyzet van - Dr. Zacher Gábor főorvos

2010. MÁRCIUS 5.
Helyszín: TIT Stúdió Egyesület földszinti előadóterem (1113 Budapest, Zsombolyai u. 6.)
A rendezvényt megnyitja: Győrffyné Molnár Ilona igazgató
10.00-10.50 Az iskola, a pedagógus jövője - Dr. Szivák Judit egyetemi docens
11.00-11.50 A kompetencia alapú oktatás gyakorlata - Kecskeméthyné Mezősi Annamária
közoktatási szakértő

Helyszín: TIT Stúdió Egyesület II. emelet előtér (1113 Budapest, Zsombolyai u. 6.)
A rendezvényt megnyitja: Veresné Krajcár Izabella alpolgármester
10.00-12.00 A kreativitás fejlesztése a vizuális technikák segítségével - Horváthné Csapucha Klára fejlesztőpedagógus

Könyvvásárlási lehetőség!

2010. MÁRCIUS 5.
Helyszín: TIT Stúdió Egyesület II. emeleti előadóterem (1113 Budapest, Zsombolyai u. 6.)
A rendezvényt megnyitja: Sölch Gellért képviselő
11.00-11.50 Konfliktuskezelés az óvodában, az iskolában - Dr. Kolozsváry Judit főiskolai tanár

Helyszín: XI. Kerületi Logopédiai Intézet (1114 Budapest, Kanizsai u. 17-25.)
A rendezvényt megnyitja: Lengyelné Molnár Ágnes igazgató
10.00 Nyelvi fejlődés - Kas Bence főiskolai tanársegéd
11.00 A Meixner-módszer - Gulyás Gabriella logopédus

2010. MÁRCIUS 5.
Helyszín: Újbudai Pedagógiai Intézet II. em. ÚjBuda előadóterem (117 Budapest, Erőmű u. 4.)
A rendezvényt megnyitja: Dr. Bács Márton alpolgármester
10.00-11.00 IKT - Iskolafejlesztés, motiváció - Hunya Márta tudományos főmunkatárs
11.15-12.00 Megoldási lehetőségek a természettudományos tárgyak összehangolására - Horányi Gábor szervezési igazgató
12.30-13.20 Környezeti nevelés a múzeumban - Dr. Vásárhelyi Tamás főmuzeológus

Egészségmegőrző szűrések 10.00-14.00-ig

Helyszín: Újbudai Pedagógiai Intézet számítástechnika terem II. em. (1117 Budapest, Erőmű u. 4.)
A rendezvényt megnyitja: Hertelendy Józsefné szaktanácsadó
10.00-11.00 Az internet használata a németórákon - Szabóné Gábor Anikó nyelvtanár, közoktatási szakértő

2010. MÁRCIUS 5.
Helyszín: Bocskai István Általános Iskola földszint fizika előadóterem (1113 Budapest, Bocskai út 47-49.)
A rendezvényt megnyitja: Sass Szilárd, az Oktatási és Informatikai Bizottság tagja
10.00-10.50 A családok élete Európában régen és ma - Ronkovicsné dr. Faragó Eszter főiskolai docens
11.00-12.00 Nyelvi készségek fejlesztése az angolórán - Tájékoztatás a tanév végi mérésről - Dr. Király Zsolt egyetemi adjunktus

Helyszín: Bocskai István Általános Iskola alagsor vívóterem (1113 Budapest, Bocskai út 47-49.)
A rendezvényt megnyitja: Szesztay András, a Kulturális Bizottság elnöke
10.00-11.30 A kompetencia alapú szövegértés, szövegalkotás programcsomag 1-4. évfolyam - Fejér Zsolt szakmai vezető
11.30-13.00 A kompetencia alapú szövegértés, szövegalkotás programcsomag 5-12. évfolyam - Kálmán László, a nyelvtudomány kandidátusa

2010. MÁRCIUS 5.
Helyszín: Bocskai István Általános Iskola földszint 3. (1113 Budapest, Bocskai út 47-49.)
A rendezvényt megnyitja: Feith Bence igazgató
11.00 "Nekem is menni fog." - DIFER füzetek a gyakorlatban - Kriston-Bordi Zsuzsa tankönyvszerző

Könyvvásárlási lehetőség!

2010. MÁRCIUS 5.
Helyszín: Teleki Blanka Általános Iskola Teleki-Blanka-Grundschule (1119 Budapest, Bikszádi u. 61-63.)
A rendezvényt megnyitja: Budai Miklós képviselő
10.00-11.00: Gondolkodásfejlesztés táblai társasjátékokkal - Csendes Éva tanár, tréner

Digitális segítség a XXI. sz. matematika oktatásában
11.00 Interaktív tábla használata a matematikaórán - Bártfai Lászlóné tanár, igazgatóhelyettes
12.00 Hasznos weboldalak és tartalmak - Dr. Prőhléné Hehl Éva tanár, igazgató

2010. MÁRCIUS 9.
Helyszín: Újbudai Pedagógiai Intézet II. em. ÚjBuda előadóterem (1117 Budapest, Erőmű u. 4.)
A rendezvényt megnyitja: Gazdagné Boda Emőke igazgatóhelyettes
14.30 Ami a szívemen, a számon? - Kerekes Barnabás tanár, nyelvész

2010. MÁRCIUS 10.
Helyszín: Újbuda Önkormányzata Képviselő-testületi ülésterme (1113 Budapest, Zsombolyai u. 5.)
A rendezvényt megnyitja: Fodor Vince alpolgármester
14.30-16.30 Biztonságos óvoda, iskola - Pódiumbeszélgetés
A pódiumbeszélgetést vezeti: Dr. Trencsényi László egyetemi docens
Résztvevők:

Dr. Bakonyi Anna klinikai szakpszichológus
Dr. Balázs Norbert alezredes, a XI. Kerületi Rendőrkapitányság vezetője
Balogh Lászlóné óvodavezető
Dr. Dudás Lilián munkajogász
Homolay Károly igazgató
Kissné Tóth Katalin igazgató
Dr. Nyári Katalin egyetemi docens, kriminológus
Dr. Sáska Géza kandidátus

2010. MÁRCIUS 11.
Helyszín: Újbudai Pedagógiai Intézet II. em. ÚjBuda előadóterem (1117 Budapest, Erőmű u. 4.)
A rendezvényt megnyitja: Laucsek István osztályvezető
14.30 Személyre szóló fejlesztés - Tömegoktatás - Dr. Szabó Mária tudományos munkatárs

*****************

ÓVODAI MÓDSZERTANI NAPOK

2010. MÁRCIUS 8.
Helyszín: Pajkos Óvoda (1119 Budapest, Pajkos u. 35.)
Köszöntő - Csályiné Schön Mária óvodavezető
A módszertani napokat megnyitja: Gazdagné Boda Emőke igazgatóhelyettes
9.00 A drámajáték, mint a nyelvi kommunikációs fejlesztés lehetősége - Előadó: Csályiné Schön Mária óvodavezető
9.30 Bemutató foglalkozást tartanak: Török Éva, Zöld Beáta Krisztina óvodapedagógusok
10.00 Szakmai beszélgetés - Vezeti: Dr. Bátorfiné Jeles Anna pedagógiai előadó

2010. MÁRCIUS 9.

Helyszín: Alsóhegy Utcai Óvoda (1115 Budapest, Alsóhegy u. 13-15.)
Köszöntő - Nagy Ervinné óvodavezető
9.00 Néhány szó az anyanyelvi nevelésről - Nagy Ervinné óvodavezető
9.15 Bemutató foglalkozást tart Andics Istvánné óvodapedagógus
10.00 A játék, mint a nyelvi kommunikáció eszköze - Előadó: Dr. Bátorfiné Jeles Anna pedagógiai előadó

2010. MÁRCIUS 9.
Helyszín: Palánták Óvoda (1119 Budapest, Mérnök u. 42.)
Köszöntő - Élőné Kiss Mária óvodavezető

Óvónő és dajka együttműködése a Palánták Óvodában
9.00 Bemutató foglalkozást tartanak: Molnárné Szőke-Nagy Edit, Somogyiné Baldóczi Katalin óvodapedagógusok, Mojzes Zsoltné, Pallagi Gáborné dajkák
10.00 Szerep - szemléletváltás a közös munkában - Előadó: Burjánné Rapák Anna vezető főtanácsos

2010. MÁRCIUS 10.
Helyszín: Karolina Óvoda (1113 Budapest, Karolina út 64-72.)
Köszöntő - Czárné Gergelyi Mária óvodavezető
9.00 Bemutató foglalkozást tartanak: Dr. Lencné Szántó Gabriella, Both Judit óvodapedagógusok
10.00 Az irodalom és az ének-zene komplexitásában rejlő lehetőségek, mint az anyanyelvi nevelés eszközei - Előadó: Dr. Gőbel Orsolya pedagógiai szakpszichológus

2010. MÁRCIUS 11.
Helyszín: Keveháza Utcai Óvoda (1119 Budapest, Keveháza utca 4.)
Köszöntő - Tóth Ildikó óvodavezető
9.00 Bemutató foglalkozást tartanak: Vígné Dán Irén, Vargáné Bogdán Ildikó óvodapedagógusok
10.00 A vizuális tevékenységek és a beszéd kapcsolata - Előadó: Tóth Ildikó óvodavezető
10.30 Zárszó Dr. Bátorfiné Jeles Anna pedagógiai előadó

************************
ISKOLAI MÓDSZERTANI NAPOK

2010. MÁRCIUS 8.
Helyszín: Ádám Jenő Fenntartói Gyakorló Általános Iskola (1118 Budapest, Köbölkút. u. 27.)
Köszöntő - Bernát Zsuzsa igazgató
A módszertani napokat megnyitja: Szabó András Sándor képviselő
9.00 Bemutatóórát tart a 3.a osztályban: Banai Gáborné

Tantárgy: matematika
Téma: A negatív szám fogalmának elmélyítése


9.00 Bemutatóórát tart az 1.z osztályban Dombrádi Istvánné

Tantárgy: matematika
Téma: A műveleti gondolkodás fejlesztése

2010. MÁRCIUS 9.
9.00 Bemutatóórát tart a 3.z osztályban Németh Erika

Tantárgy: magyar nyelv és irodalom
Téma: Az igék változatos használata és helyesírásuk gyakorlása

9.00 Bemutatóórát tart a 2.b osztályban Solymosi Edina

Tantárgy: rajz
Téma: "Várlakók" - Mesehősök megjelenítése


2010. MÁRCIUS 10.
9.00 Bemutatóórát tart az 1.b osztályban Kovács Judit

Tantárgy: magyar nyelv és irodalom
Téma: Az anyanyelvi kompetenciák fejlesztése

9.00 Bemutatóórát tart a 3.z osztályban Alpárné Baranyai Rita

Tantárgy: ének-zene
Téma: Készségfejlesztés a népdalok tanításával


2010. MÁRCIUS 11.
9.00 Bemutatóórát tart a 2.a osztályban Prónay Zita

Tantárgy: technika
Téma: Madarak készítése természetes anyagokból


A PEDAGÓGIAI NAPOK KÍSÉRŐPROGRAMJAI

Újbudai Pedagógiai Intézet 2010. március 5. 10.00-14.00 óráig

Egészségmegőrző szűrések

- Vércukor mérés
- Koleszterin mérés
- Vérnyomás mérés
- Egészséges táplálkozás
- Étkezési tanácsadás


Könyvvásárlási lehetőség a programon résztvevőknek:

2010. március 5. 11.00 órától: Bocskai István Általános Iskola földszint 3.

2010. március 5. 10.00 órától: TIT Stúdió Egyesület II. emelet előtér


Újbudai Pedagógiai Intézet (2010. 03. 01.)