Köznevelés

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzatának honlapja
  |  
A+   A-
  |     |  
szeptember 23. szombat, Tekla

Milyen lesz a holnap iskolája?

Hagyományteremtő szándékkal idén első ízben rendezték meg azt a konferenciát, melyen több mint 400 pedagógus vett részt, akik a közoktatás aktuális kérdéseiről nemzetközi és országos kitekintésben, valamint Újbuda Önkormányzatának közoktatás- fejlesztési stratégiájáról, céljairól és feladatairól tájékozódhattak.

- Olvastam valahol, hogy egy gyerek négyéves koráig 45 millió szót hall, ha szülei iskolázott emberek, a munkás családokban z a szám 25 millió, a különösen hátrányos helyzetűeknél pedig 10-12 millió. Fontos tehát a családi háttér, de fontos az is, ahogyan pedagógusaink nevelik gyermekeinket - mondta Molnár Gyula polgármester megnyitójában.

A gazdasági versenyképességet hosszú távon leginkább az oktatás minősége határozza meg. Azok az országok, amelyek azt felismerték, igen nagy figyelmet ordítanak az oktatás fejlesztésére, ilyen például Finnország vagy Írország. A "finn csoda" magyarázata nem egyszerűen a magas követelményekben, a jó minőségű tankönyvekben, illetve a pedagógusképzésben agy az iskolák jó felszereltségében keresendő. Finnországban az oktatás nagy presztízsű nemzeti ügy, ahol az iskolák és pedagógusok élvezik a társadalom bizalmát, anyagi és erkölcsi megbecsülését.

A PISA-vizsgálatok (Programme or International Student Assessment - nemzetközi tanulói tudásszintmérő program) szerint évek óta stagnál a magyar közoktatás, nincs változás a nem túl biztató eredményekben. - A tizenöt évesek több mint a húsz százaléka egyes Több száz pedagógus hallgatta az előadásokat vagy annál rosszabb teljesítményt ért el olvasás-szövegértésben a vizsgálaton. Ez azt jelenti, hogy minden negyedikötödik fiatal nem érti, amit olvas - tette hozzá a polgármester. Nem véletlen, hogy a PISA-felmérés gyorsan viszonyítási ponttá vált a fejlett ipari országok számára. Az OECD arra kíváncsi, a különféle államok oktatási rendszerei által képzett tanulók menynyire felelnek meg a mindennapi élet és a modern munkaerőpiac kihívásainak.


A magasan képzett egyén a legkülönbözőbb területeken képes mindenki számára hasznos újításokat létrehozni. A kutatások azt is bizonyították, hogy az átlagosnál egy szinttel magasabb képzettségű emberek hatása a gazdasági növekedésre hatszor akkora, mint azoké, akiknek a képzettsége egy szinttel az átlag alatt van. A polgármester szerint nem a felméréseknek való megfelelés a cél, hanem hogy a gyermekeinket az iskola felkészítse a sikeres életre, ellássa őket azzal a műveltséggel, tudással, amelyre a későbbi tanuláshoz, munkavállaláshoz szükségük lesz.


A PISA jelzi egyrészt azt, hogy a mi oktatási rendszerünk nem tesz eleget a feladatának, másrészt a sikeresebb országok példáján keresztül megmutatja azt is, mit lehetne sokkal jobban is tenni. Más vizsgálatokból tudjuk, minden változtatás kulcsszereplői a tanárok.

- Mivel az oktatás-nevelés kulcsszereplője a pedagógus, az elkövetkező években őket szeretnénk támogatásban részesíteni oly módon, hogy javítjuk az oktató-nevelő munka infrastrukturális és tárgyi feltételeit, valamint lehetővé tesszük a pedagógusok továbbképzését, szakmai megújulását - folytatta Bács Márton, oktatásért felelős alpolgármester.


- Szeretnénk elérni, hogy a hazai és nemzetközi kompetenciamérések tanulságait hasznosítva a kerület iskoláiból olyan gyermekek lépjenek ki az életbe, akik nemcsak tárgyi tudással, de olyan képességekkel is rendelkeznek, amelyek segítségével képesek megfelelni a munkaerőpiac követelményeinek, képesek tudásukat megújítani, tehát rendelkeznek az egész életen át tartó tanulás képességével. Sokat tehetünk azért is, hogy ne legyenek olyan gyermekek, akik nem rendelkeznek a legalapvetőbb kompetenciákkal a logikus gondolkodás, a szövegértés területén, akik funkcionális analfabétaként esélytelenül lépnek ki az iskolarendszerből, s válnak egyből munkanélkülivé.

Az intézményeket a következő két-három évben fel kívánjuk szerelni korszerű tanulást segítő eszközökkel: digitális táblákkal és tanulói laptopokkal. Módszertani továbbképzéseket szervezünk pedagógusoknak, a kooperatív tanítás, projektmódszer, differenciálás, eltérő képességű tanulók együttnevelése. Jelentős mértékben kívánjuk fejleszteni az intézmények infrastruktúráját: egészséges, balesetmentes épületeket, a korszerű módszerek alkalmazását lehetővé tévő flexibilis oktatási környezetet szeretnénk kialakítani - zárta szavait az alpolgármester. A tanácskozás elején az önkormányzat az előadások anyagát tartalmazó memóriakulcsot adott a résztvevőknek.


Újbuda MÉDIA (2008. 10. 12.)