Köznevelés

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzatának honlapja
  |  
A+   A-
  |     |  
június 8. csütörtök, Medárd

Környezeti nevelés a Csiki Suliban

Mottó: "Gondolkodj globálisan, cselekedj lokálisan"

Iskolánk tanárai az intézmény megalakulása (1986) óta eredményesen dolgoznak azért, hogy az itt tanuló gyerekekből a természeti környezetet ismerő, azt szerető és védő, környezettudatosan gondolkodó felnőttekké váljanak. 


A szokásos évi rendszeres papírgyűjtésen túl szelektív hulladékgyűjtést is végzünk már hat éve. Az iskola területén hat helyen 3-3 edényben papírt, PET palackot, alumínium dobozt és fóliát gyűjtünk az év során folyamatosan. 


A PET palackot a közeli hulladékgyűjtőbe visszük, az alumíniumot egy tárolóban gyűjtjük. Elemet és használt háztartási zsiradékot is gyűjtünk. 


Az elemet a Budai Hulladékgyűjtő Zrt. szállítja el, a zsiradékot a Biofilter Kft biobrikett gyártásnál kenőanyagként hasznosítja. A munkát 6 nevelő koordinálja és 35 felsős tanulóból álló szelektív hulladékgyűjtő munkacsoport végzi. Minden pénteken kiürítik az edényeket, körbejárják a szünetekben az osztályokat és begyűjtik a hulladékot. 

A környezeti nevelésnek több színtere van. A természettudománnyal foglalkozó órákon (természetismeret, biológia, kémia, fizika, földrajz) a hétköznapi élettel kapcsolatos vonatkozásokat emeljük ki. Sokat kísérletezünk, önálló ismeretszerzéssel és csoportmunkával tesszük élményszerűvé a tanítást. 


A múzeumok (Természettudományi, Mezőgazdasági), az Állatkert, a Budakeszi Vadaspark, a Sas-hegy, a Gellérthegyi Víztározó és a Csepeli Víztisztító meglátogatása az egyes évfolyamokon a tananyag szerves részét képezik. 

Iskolánkból minden évben a 4. és a 6. évfolyamos tanulók egy hetet töltenek erdei iskolában, amelynek keretében gyönyörű természeti környezetben gyűjthetnek tapasztalatokat és élményeket. Az 5. és 7. osztályosok a Természetvédelmi Hivatal programsorozatán vesznek részt. 


Immár 11. éve nyaranta nomád életmódú természetmegismerő és környezetvédő tábort szervezünk hazánk nemzeti parkjaiba. 


Részt vettünk nemzetközi programokban (Savas eső és zuzmó, Takarékoskodj!), melyet a norvég Környezetvédelmi Minisztérium és a magyar Környezetvédelmi Intézet szervezett. Tervezzük, hogy bekapcsolódunk egy általunk választott patak bioindikációs módszerrel történő víztisztaság mérésébe. 

A Zöld-napokra tanévenként két alkalommal ún. témanappal készülünk. Októberben az Állatok világnapján délelőtt az egész iskolában minden osztály két tanítási óra keretén belül, egy- egy tantárgyhoz kapcsolódva feladatokat oldott meg. 


Délután az alsó tagozatosoknak rajzversenyt rendeztünk, melynek témája a Róka és a holló című La Fontaine mese illusztrálása volt. A rajzokból kiállítást is készítettünk az iskola aulájában. 


A tavaszi témanap a Víz világnapjához kapcsolódik. 


Novemberben kirándulást szerveztünk a dinnyési Fertőre a környezetvédő szakkörösöknek, a hulladékgyűjtő munkacsoport tagjainak és az érdeklődő gyerekeknek. Szakember vezetésével több ezer vadludat figyelhettünk meg és még korai denevért is láthattunk. 


Tervet készítettünk arról, milyen bokrokat és fákat kell kivágni, milyen növényeket kell beültetni az iskolaudvarra, hogy minél sokoldalúbban tudjuk használni (tanulásra, pihenésre, játékra, madárvédelemre). 


Eredményes munkánk előfeltétele, hogy az iskola tanárainak környezettudatos magatartása példaértékű legyen a tanulók előtt. 
Az iskolánk iránt érdeklődő óvodások és szüleik március 1-jén 10 és 12 óra között részletesebben is megismerkedhetnek gyakorlati munkánkkal.

Rozsnyai Kamilla - a környezetvédelmi munkacsoport vezetője (2008. 02. 12.)