Köznevelés

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzatának honlapja
  |  
A+   A-
  |     |  
június 10. szombat, Margit, Gréta

Újbuda elsőként ünnepli a Bölcsődék Napját

A Budapesten és Pest megyében egyedüliként módszertani feladatokat ellátó Egyesített Bölcsődei Intézmények idén elsőként ünnepli a Bölcsődék Napját, melyet idén már hivatalosan is április 21-én ünnepel az ország. Az ünnepségen a kerületi bölcsődék múltjáról szóló előadást követően Molnár Gyula Újbuda polgármestere bejelentette, hogy idén az önkormányzat 10 millió forint pályázati keretet különít el a magánjellegű bölcsődei ellátás finanszírozására. Az ünnepség végén a polgármester Motilné Faggyas Ágnessel, az Egyesített Bölcsődei Intézmény vezetőjével együtt átadta a kerületi bölcsődékben dolgozóknak az elismeréseket. A kerületben működő 9 bölcsőde mindegyikében ezen a héten a dolgozók és a kisgyermekek szülei az önkormányzat kívánság ládájába dobhatják be észrevételeiket, véleményeiket, kívánságaikat. A kitüntettettek NÉVSORÁVAL.

Újbuda önkormányzata mindig is kiemelt figyelmet fordított bölcsődei dolgozóinak szakmai fejlesztésére és az igényeknek megfelelően a bölcsődék férőhelyeinek bővítésére. Az önkormányzat a kerületben idén 10 millió forint összegű pályázati keretet különít el olyan magánvállalkozások számára, melyek a bölcsődei ellátás, illetve annak kiváltására jönnek létre. A három - korábban játszóházként működő intézmény - bölcsődei férőhelyekké lett átalakítva, így 9 bölcsődében összesen már közel 700 kisgyermek elhelyezésére nyílt lehetőség Újbudán. Budapesten és Pest megyében egyedül a kerületben működik a módszertani feladatokat ellátó Egyesített Bölcsődei Intézmények, mely éves szinten átlagosan kb. 240 fő oktatását, képzését végzi a módszertani feladatok ellátásához kapcsolódóan. Az intézmény alapfeladata a családban nevelkedő 3 éven aluli, átlagos fejlődésű gyermekek napközbeni szakszerű gondozása, nevelése, harmonikus testi és szellemi fejlődésének elősegítése az életkori és egyéni sajátosságok figyelembe vételével, valamint a sajátos nevelési igényű gyermekek napközbeni gondozása, nevelése, korai fejlesztése. Bölcsődék Napja megünnepléséről szóló 7/2010.(II.19.) SZMM utasítás értelmében figyelemmel arra, hogy a kisgyermekek számára napközbeni ellátást nyújtó bölcsőde intézményének meghatározó szerepe van az anyák munkavállalásában és a gyermekek szakszerű, egészséges fejlődést segítő gondozásában - a Pesti Első Bölcsődei Egylet által létrehozott első magyar bölcsőde 1852. április 21-én Budapesten történő megnyitásának tiszteletére - április 21-ét a Bölcsődék Napjává nyilvánították. Polgármesteri Dicséretben részesülnek: Francsics Elvira a Napsugár Bölcsőde csecsemő és gyermekgondozónője, aki mindig nagy szeretettel, magas szakmai tudással végzi munkáját. Aktív résztvevője a bölcsőde életének. Csoportvezetőként összetartja a munkatársakat, odafigyel kollégáira, segít problémáik megoldásában is. Szecskó Éva a Kuckó Bölcsőde gondozónője, csoportvezetője, akinek emberi magatartása, szakmai munkája kiemelkedő színvonalú, mind a munkatársak, mind a szülők és a gyerekek bizalommal fordulnak hozzá. Würth Ibolya a Ménesi úton lévő Pöttöm bölcsőde gondozója, aki bölcsődevezető helyettesi feladatokat is ellát. Munkájára a tudatosság, a tervszerűség és a következetesség jellemző, melyhez kiegyensúlyozott személyiség társul. Speciális felkészültsége, empátiája a másként fejlődő gyermekek ellátását, óvodára felkészítését is lehetővé teszi. Bajnokné Halassy Olívia csoportvezető gondozónő az Egyesített Bölcsődei Intézményben. Munkáját következetesen, lelkiismeretesen, szívvel-lélekkel, kiemelkedő szakmai tudással, a gyermekek igényeit mindig szem előtt tartva végzi. A bölcsődei életben való altív részvétele, ötletei, szorgalma példamutató munkatársai számára. Schin Attiláné, a Szeműnk Fénye Bölcsőde és Regionális Módszertani Központ csoportvezető gondozónője, aki szakmai feladatai magas szintű ellátása mellett kiemelkedő színvonalon irányítja, oktatja a rábízott csecsemő és kisgyermek gondozónő hallgatókat. Munkája precíz, munkatársai számára példa értékű. Mayer Gusztávné, a Törökugrató utcai Katica bölcsőde gondozónője, aki munkáját 23 éve magas színvonalon, a gyermekek iránti odaadással, szeretettel végzi. A családokkal kialakított egyenrangú partneri kapcsolata példa értékű. Vonnák Istvánné a Dúdoló Bölcsőde technikai dolgozója, aki munkájában mindig pontos és megbízható. Tevékenységét gondosan, maximális segítőkészséggel és szeretettel végzi. Munkatársaival nagyon jó kapcsolatot alakított ki, szívvel-lélekkel a közösségért és a bölcsődébe járó gyermekekért dolgozik. Olyan környezetet teremt, ahol a gyermekek, a szülők és a bölcsőde munkatársai egyaránt jól érzik magukat. Mák Istvánné a Bóbita Bölcsődében munkaviszonyát technikai dolgozóként kezdte. Rövid időn belül elvégezte a gondozónőképzőt, majd szakgondozónői minősítést szerzett. Megszerzett tudását magas színvonalon jeleníti meg mindennapi munkája során. Kiemelkedő teljesítményt nyújt a sajátos nevelési igényű gyermekek ellátásában is. Hoffmanné Muzsay Krisztina a Mesevár bölcsődében csecsemő és kisgyermek szakgondozónő. Jelenleg bölcsődei részlegvezető helyettesi feladatot lát el. Munkáját lelkesen, megbízhatóan, szakmailag magas színvonalon végzi. Munkatársai megbecsülik, szeretik. Évek óta aktívan vesz részt a szakmai és a dolgozói érdekképviselet munkájában. Petrenka Jánosné az Egyesített Bölcsődei Intézménynél ügyintéző. Bér-és munkaügyi kérdésekben mindig napra kész tudással rendelkezik, folyamatosan figyelemmel kíséri, értelmezi a törvények, rendeletek változásait. Az Egyesített Bölcsődei Intézmény minden dolgozója személyesen ismeri, tiszteli és szereti, szükség esetén véleményét kikéri. A Szociális és Munkaügyi Miniszter úr holnap, április 21-én „Miniszteri Elismerő Oklevél” kitüntetést ad át Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata Egyesített Bölcsődei Intézmények Szemünk Fénye Bölcsőde és Regionális Módszertani Központ részére, amelyet az intézmény munkatársainak és vezetőjének kiemelkedő, példa értékű szakmai teljesítményével érdemelt ki. Az intézmény vezetője, Motilné Faggyas Ágnes 1974. óta dolgozik Újbudán. 1980-tól csoportvezető gondozó, 1982-től már bölcsőde vezető. 1991-ben kapott megbízást a Képviselő-testülettől az Egyesített Bölcsődei Intézmények vezetésére. Ez a kilenc telephelyen működő intézmény ma már országosan elismert módszertani központ, amely mintául szolgálhat minden bölcsőde számára. – Polgármesteri Dicséretben részesül.