Köznevelés

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzatának honlapja
  |  
A+   A-
  |     |  
június 10. szombat, Margit, Gréta

Sopron Utcai Általános Iskola

1119 Budapest, Sopron út 50. Telefon/fax: 204-12-01, 206-20-95 Igazgató: Csóti Márta E-mail cím: sopronutiiskola@mail.datanet.hu.

Iskolánk bemutatása
Az iskola 1935-ben épült, főútvonalhoz közel, de kisebb forgalmú mellékutcában. Az épület mögött elkerített sportudvar és napközis játszóudvar van. 1970 óta emeltszintű angol, 1993-tól német tagozatos oktatás is indult.
Megközelíthető: a 18-as, 41-es, 47-es villamossal, 14-es, 114-es, és 103-as autóbusszal.

Néhány adat iskolánkról:
Tanév                    1999/2000   2000/2001   2001/2002   2002/2003
Tanulólétszám        453            459            433              427
Osztályok száma     21              22             22                22
Átlaglétszám           21,6            20,8         19,6              19,4

A 8. osztályos beiskolázás adatai ( öt év átlaga):
93 % középiskolába nyert felvételt, 7 % szakmunkásképzőbe, szakiskolába, 9. osztályba nyert felvételt.

Tanórai és szabadidős tevékenységek
A pedagógiai programról:
    Az alapkészségek elsajátítása 8 évfolyamos iskola keretében.
    Az angol vagy a német nyelv oktatása a 3. évfolyamtól emelt szinten történik (1-2. évfolyamon játékosan, szakköri formában).
    Tehetséggondozás: tanulmányi és sport versenyekre felkészítés.
    Fakultáció: 2. idegen nyelv, hittan, néptánc.
    A tanulási zavarok, illetve beilleszkedési devianciák prevenciója.
    A részképesség hiányával küszködő tanulók felzárkóztatását
    fejlesztő pedagógus, logopédus, pszichológus segíti.
    Egészséges életmódra nevelés. Az első 5 évfolyamon órarendbe épített néptánc tanítás folyik. Délutáni sportfoglakozások: atlétika, kosárlabda, labdarúgás, gombfoci.
    Az 1-2. évfolyamon napközi vagy iskolaotthon, 3-6. évfolyamon napközi működik. 7-8. osztályban délután matematika és nyelvtan felzárkóztató foglalkozások.
    Szakkörök: rajz, matematika, biológia, kémia, gombfoci, kézműves, furulya, szorobán, angol, német (1-2. osztályban), természetjáró, médiaismeret, gépírás, dráma.
    Korrepetálás: minden évfolyamon a szükséges óraszámban. A fejlesztő foglalkozásokat fejlesztő pedagógus irányítja.
    Hitoktatás: A területileg illetékes történelmi egyházak szervezik. Minden évfolyamon egy-egy osztály órarendbe épített bibliai magyarázatot hallgat. A többi hittan órát tanításon kívül délután tartják a hitoktatók.
    Táborok: - sítábor - Körmöcbánya (Szlovákia)
        vizitábor - Szarvas
        néptánc tábor -Tiszadob
        nyelvi tábor - Anglia, Ausztria
        életmód tábor - Káptalanfüred
        honismereti tábor - Magyarországi természetvédelmi területeken.
    Zeneoktatás: a Weiner Leó Zeneiskola kihelyezett tagozatán zongora, hegedű, gitár és szolfézs.
    Könyvtár: 9.000 kötet :a szabadidő szervezésében s eltöltésében vállal jelentős szerepet (könyv, - film ismertetés, író-olvasó találkozók, tanulmányi, irodalmi versenyek stb).
    Népi hagyományőrzés: Az évkör ünnepei és azokhoz kapcsolódó népszokások (szüret, betlehemezés, regőlés, urálás, farsang, balázsolás, húsvét, pünkösd) megismertetése és megtanítása. Népi gyermekjátékok tanítása. Népi kismesterségekkel ismerkedés (fazekasság, mézeskalácssütés, szövés, fonás, nemezelés). Népi hangszerek készítése, megszólaltatása. A magyar tájegységek táncainak megtanulása, erdélyi, moldvai, gyimesi, hagyományőrző muzsikusok segítségével.

Egyéb fontos információk

Ügyeleti rend:
-reggeli ügyelet: 6.45 órától
-esti ügyelet: 16 órától-17.30 óráig.

Étkezés:
- reggeli, ebéd, uzsonna (napközi)
-ebéd (menza).
(Az iskola saját főzőkonyhával rendelkezik).

Kedvezmények:
önkormányzati forrásból: étkezési és tankönyvtámogatás;
Szülők és Nevelők a Sopron Úti Iskoláért Alapítvány részéről: eseti kedvezmények: színház, mozi, múzeum, kirándulás, tábor, stb. költségeihez hozzájárulás.

2003/2004-es tanévben indítandó első osztályok

1.a olvasás - írás:
Játékház "hangoztató- elemző-összetevő" módszer angol-német
félévtől szakköri formában
néptánc:
heti 2 óra, órarendbe építve
hittan
Órarendbe építve

1.b olvasás - írás:
Játékház, "hangoztató-elemző -összetevő"módszer
német-angol
félévtől szakköri formában
néptánc:
heti 2 óra, órarendbe építve
ének
heti 1 óra, szaktanár tanítja

l.c olvasás - írás:
A mesék csodái "hangoztató- elemző-összetevő" módszer
angol-német
félévtől szakköri formában
néptánc:
heti 2 óra, órarendbe építve
testnevelés
heti 3 óra, szaktanár tanítja
Speciális foglalkozások az iskolában : logopédia, gyógytestnevelés, fejlesztés, tehetséggondozás.
Önköltséges foglalkozások: játékos torna, néptánc csoport.

ÓVODAI SZÜLŐI ÉRTEKEZLET AZ ISKOLÁBAN:
2003. FEBRUÁR 12-ÉN, SZERDÁN 16 ÓRAKOR

Nyílt órák, nyílt napok időpontjai
2003. március 4. kedd 8.00-9.00 nyelvtan 4. osztály, tanít: Böröczfy Tünde
9.00-10.00 matematika/ének 1. osztály, tanít: Bistriczky Fruzsina
10.00-11.00 néptánc 4. osztály, tanít: Csatai László
2003. március 5. szerda 8.00-9.00 matematika (szorobán) 3. osztály, tanít: Dobos Imola
9.00-10.00 német 3. osztály, tanít: Boros Mónika
10.00-11.00 anyanyelv 1. osztály, tanít: Józsa Ildikó
A tanítási órák előtt negyed órával kérjük a megjelenést!
"Az óvodából az iskolába" címmel, szerdai napokon, játékos foglalkozásokat tartunk 16-17 óráig.
2003. február 5-én és 19-én, március 5-én és 19-én, április 2-án és 16-án.
Az érdeklődő szülőket kérjük, hogy hozzák el gyermekeiket a fenti időpontokban tartandó foglakozásainkra!

Leendő első osztályos szülők részére szervezett szülői értekezlet időpontja
2003. május 14. szerda, 16.00 óra.

További információ kérhető
Általános Iskola, 1119 Budapest, Sopron út 50.
Csóti Márta igazgatótól: személyesen vagy a 204-l2-01, 206-20-95 telefonszámokon

E-mail cím: sopronutiiskola@mail.datanet.hu.