Köznevelés

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzatának honlapja
  |  
A+   A-
  |     |  
április 17. szerda, Rudolf

Iskolák - Csillagjáró Általános Iskola

Csillagjáró Általános Iskola

1112 Budapest, Repülőtéri út 6 sz.
Telefon: 3097353 v. 06-20-460-4841
www.csillagjaro.hu


Igazgató: Illés István

A Csillagjáró Általános Iskola 1997. szeptember 1-én kezdte meg működését, fenntartója a Csillagjáró Iskolaalapítvány. Iskolánk a Kamaraerdőhöz közel a Budaörsi repülőtérrel szemben helyezkedik el. Személygépkocsival nagyon könnyen és gyorsan megközelíthető, egyébként pedig 87-es autóbusszal, vagy 41-es villamossal.

Intézményünk szellemiségét a klasszikus, polgári értékrend jellemzi, egyéni arculatát pedig az ökológiai nevelés, az angol nyelv, informatika és a művészeti nevelés határozza meg.

Pedagógiai programunk összeállításánál fontos szempont volt a modernizáció. A tanterv elkészítésekor sikerült csökkenteni tanítványaink terhelését. A lexikális tudással szemben nagyobb hangsúlyt kapott a kreativitás és a problémamegoldó gondolkodás fejlesztése. Kollégáink munkáját egy főállású logopédus és egy pedagógiai asszisztens segíti.

Diákjaink délelőtt tanulnak, délután pedig napközis foglalkozáson vesznek részt. A napköziben helyet kap a tanulószoba, ahol ellenőrzés mellett, önállóan végzik el a házi feladatot.

A pályaorientáció részeként nagyon sok szakkört biztosítunk (sport, kézműves, informatika, iskolatelevízió és rádió, nép -és társastánc, színjátszás, indián), ahol mindenki kedvére kipróbálhatja adottságait.

Jelenleg nyolc osztályos általános iskola működtetésére van engedélyünk, de két éven belül tervezzük ökológiai szakközépiskolánk indítását.

Pedagógiai programunk sikeréhez nagyban hozzájárul értékelési rendszerünk, valamint a szülőkkel kialakított szoros kapcsolat.

Tanítványainkat a jegyek mellett negyedévente írásban is értékeljük. Egyáltalán nem alkalmazunk fekete pontot, beírást, vagy intőt. Minden minősítésünknek az alapja a pozitív megerősítés és az egészséges önbizalom kialakítása.

Célunk az, hogy diákjaink kiegyensúlyozottan és sikeresen vegyék az iskoláskor akadályait.

Ökológiai nevelés:

Tanulóink kiválóan felszerelt, esztétikusan kialakított termekben tanulhatnak. Minden osztályban növényekről, állatokról kell gondoskodniuk. A szelektív szemétgyűjtés és a komposztálás alapvető elvárás. A környezettudatos magatartás kialakítása végett az alsó tagozaton a természetismeret tantárgyba integráltuk a környezetvédelmet és az ökológiai alapfogalmakat, összefüggéseket. A felső tagozaton az ökológia önálló tantárgyként működik. Az ismeretek tanítása során kiemelt hangsúlyt kap a gyakorlati megközelítés, a megfigyelés, a kísérletezés és a tapasztalatok összegzése. Az őszi és tavaszi teendők elvégzéséhez biokert áll a tanulók rendelkezésére. A program során nagy figyelmet fordítunk az ökológiai jeles napokra (TV- kikapcsolási hét, Takarítási Világnap, Ne vásárolj semmit nap, Vízvédelmi Világnap ..), illetve minden évben erdei iskolába utazunk. A teljességhez hozzátartozik az egészséges életmódra nevelés és az egészségvédelem. Ennek részeként só szobát alakítottunk ki, ahol az egyéni igényeknek megfelelve gyógyteák fogyasztására is lehetőség nyílik.

Angol nyelv:

A nyelvoktatást első osztályban kezdjük heti 2 órában. Ebben az alapozó időszakban a verbalitáson van a hangsúly. A klasszikus értelemben vett tanítás harmadik osztálytól kezdődik heti 3 órában, ez negyedikben 4-re emelkedik. Ötödik osztálytól pedig csoportbontásban 4, illetve 6 órában tanulnak angolul. Természetesen a cél az, hogy diákjaink már a középiskola elején megszerezzék az angol középfokú nyelvvizsgát.

Második nyelvként, választható formában hetedik osztálytól spanyolt oktatunk.

Informatika:

Az informatika korunk egyik legdinamikusabban fejlődő tudománya.

A számítógépek ismerete nélkül a világ információtengerében már lehetetlen eligazodni, valamint nélkülözhetetlen eszköz a tanulásban és a telekommunikációban egyaránt. Ezért diákjaink első osztálytól kezdődően ismerkednek a számítástechnika világával.

Az első két évfolyamon felhasználói ismereteiket bővítjük, harmadik osztálytól pedig megindul a technika tantárgy részeként e szakterület oktatása. A felső tagozaton önálló tantárggyá válik az informatika.

Tanulóinknak a nap minden órájában lehetőségük van gyakorlásra, mert gépeinket az osztálytermekben helyeztük el. Azonban a gyakorlást illetően tanáraink nagy figyelmet fordítanak a helyes arányok megtartására, hangsúlyozva a klasszikus tanulási formák fontosságát, módszereinek elsajátíttatását.

Művészeti nevelés:

Megítélésünk szerint nem elég a zenét érteni, azt művelni is kell. Ezért az ének tantárgy mellett diákjaink furulyáznak. Fakultáció formájában pedig zongorázni tanulhatnak.

A zenei nevelés mellett a vizuális kultúra is nagy hangsúlyt kap. Ennek része ettől az évtől a médiaismeret oktatása. Az ismeretek tanítását szakkörök egészítik ki (iskola televízió, rádió és újság) ami a gyakorlati megközelítést erősíti.

2003/2004-es tanévben indítandó első osztályok


2 kis létszámú osztály indítását tervezzük. Részletes tájékoztatást, a nyílt napok alkalmával adunk.

Nyílt napok a Csillagjáróban:

2003. február 12. szerda, 9 órától 12 óráig

március 4. és 5. kedd és szerda, 9 órától 12 óráig

Tel.: 3097353 v.06204604841