Köznevelés

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzatának honlapja
  |  
A+   A-
  |     |  
december 8. csütörtök, Mária

Ádám Jenő Fenntartói Gyakorló Általános Iskola

1118 Budapest, Köbölkút u. 27. Telefon: 386-46-10 Igazgató neve: Dr. Fürjes Lajosné www.kee.hu/kobolkut

Iskolánk bemutatása

Iskolánk a Gellérthegy oldalában, zöld övezetben, csendes környéken található.

Az intézmény 1997 őszétől nyolcosztályos gyakorlóiskolaként működik, mely színvonalasan felkészíti diákjait a különböző szerkezetű középiskolák számára, illetve a kerület pedagógusainak színteret biztosít órák látogatására.

Iskolánkban elengedhetetlennek tartjuk a tanulók személyiségének formálásában az ének-zenei nevelést. Emelt szintű oktatás folyik ének-zene, angol és német nyelvekből. Az alapkészségek elsajátításán kívül fontosnak tartjuk az idegen nyelv oktatását, délutáni foglakozás keretében lehetőséget adunk a második nyelv tanulására is. 8. osztályosaink eredményes Oxfordi nyelvvizsgát tesznek.

1998 tavaszán sikerült egy már működő nemzetközi csoport munkájához csatlakozni egy program keretében. Célunk, hogy az európai iskolák közelebbi kapcsolatba kerüljenek egymással. Partner iskoláink: egy angol, egy német, egy olasz és egy norvég.

A felső tagozatban folyó színvonalas munkát mi sem bizonyítja jobban, mint 8. osztályos tanulóink beiskolázásainak eredményei. Évről-évre tanítványaink 95%-a magas színvonalú gimnáziumot választ, s az iskolák visszajelzése alapján meg is állják a helyüket.

Iskolai munkánk fontos eleme a tanulók előmenetelének értékelése. Az értékelés funkcióinak maradéktalanul megfelelő, sokoldalú értékelési formákat alkalmazunk. A hagyományos számszerű értékelést egészítjük ki negyedévenként szöveges értékeléssel mind magatartásból, szorgalomból, mind minden egyes tantárgyból.

 

Tanórán kívüli és szabadidős tevékenységek

Az a tanuló, aki valamely tárgyból segítségre szorul, korrepetáláson, felzárkóztatáson vehet részt. Támogatjuk a tehetséges gyerekeket, iskolai, kerületi tanulmányi- és sportversenyekre ösztönözzük és felkészítjük őket.

A tudatos pályairányítás célját szolgálja a sokszínű délutáni elfoglaltság, szakkörökön, tanfolyamokon való részvétel lehetősége: matematika, természetkutató, számítástechnika, újságíró, színjátszó, furulya, “gondolkodó"..

Iskolánk a Tanítóképző Főiskola, Tanárképző Főiskola, Testnevelési Egyetem hallgatóit fogadja, állandó gyakorlatukat nálunk töltik.

A napközit a nevelési lehetőségek egyik legszélesebb területének tartjuk, az otthonosság megteremtésének szellemében működik.

A napköziben való tanulást megelőzi a jó levegőn történő játék, hiszen bokros, fás kertünk van sok játékkal. A délelőtt után délutáni sportolási lehetőségek: tömegsport, játékos torna, kosárlabda, foci, tenisz, úszás.

A Weiner Leó Zeneiskola zenei előkészítőt és hangszeres oktatást szervez a zeneileg tehetséges gyermekek számára.

Az iskolában katolikus és református hittanoktatás is folyik, az elsősöknek közvetlenül tanítás után.

Évente többféle táborozási lehetőség segíti elő a szabadidő tartalmas eltöltését: természetkutató nyári tábor, vízi tábor, kerékpáros tábor, művészeti tábor, csillagtábor naponta változó programmal kicsiknek, német nyelvi tábor szorgalmi időben, sí tábor Ausztriában.

 

Egyéb fontos információk

Iskolánk reggel 7 órától ügyeleten fogadja a gyerekeket, házirend szerint 7.45-re kell a tanulóknak az iskolába beérkezniük.

A tanítás 8 órakor kezdődik. Délután a napköziben 17 óráig tartózkódhatnak a gyerekek.

 

2003/2004-es tanévben indítandó első osztályok

2003/2004-es tanévben 2 első osztály indítását tervezzük, az egyikben első osztálytól kezdve emeltszintű ének-zene oktatás működik, a másik osztályunkban az angol ill. német nyelvet fogják majd tanulni.

Dr. Hernádiné Hámorszky Zsuzsanna: ABC-ház tankönyvcsalád könyveiből tanítunk írni, olvasni. Ez egy hangoztató-elemző-összetevő tanítási módszer. Segítségként a szótagolást alkalmazza.

A matematika tanításban a legmodernebb módszereket alkalmazzuk. A Dinasztia kiadó: A matematika csodái tankönyvcsaládját használjuk.

Az életkori sajátosságoknak megfelelően előtérbe helyezzük az idegen nyelvek oktatását, heti 3-4 órában tanulhatják a tanulók a német, vagy az angol nyelvet. Oktatásunk elsősorban a nyelvi készségek elsajátítását szolgálja, megismerteti a német, illetve az angol kultúra sajátos értékeit. A nyelvoktatás bontott csoportban történik.

Iskolánk rendelkezik két számítógépes laborral, ez biztosítja minden negyedik osztályos gyerek számára, hogy informatikát tanuljon, illetve minden felső tagozatos gyerek számára, hogy bontott csoportban számítástechnika oktatásban részesüljön.

 

Nyílt órák, nyílt napok időpontjai

Tantestületünk szeretettel várja a leendő első osztályosokat és szüleiket nyílt óráinkra:

2003. március 12-én, 8 és 9 órakor kezdődnek az órák.

 

Leendő első osztályos szülők részére szervezett szülői értekezlet időpontja

2003. június 5-én, 17 óra 30 perckor tartunk.

 

További információ kérhető

További tájékoztatásért készséggel állunk rendelkezésre:

Komlódi Andrásné igazgatóhelyettes

Tel: 386-46-10